Sprzedaż piasku

Piasek 0-2 mm

Piasek jest najdrobniejszym kruszywem budowlanym. Duża dostępność produktu oraz jego niskie koszty sprawiają, że w niejednej usłudze budowlanej są wykorzystywane. Każdy zakres budowy korzysta z piasku. Frakcja 0-2 mm jest idealnym piaskiem nadającym się do murowania, tynkowania, wylewek betonowych, zapraw lub eksportowany do piaskownic lub plaż. Kruszywo także może służyć jako element dekoracyjny w ogrodzie.

Wydobycie piasku o frakcji 0-2 mm odbywa się prosto ze złoża za pomocą metody wypłukiwania. Forma płukania piasku daje niezawodne przekonanie o zachowaniu jego czystości. Kolor piasku, który ma frakcję 0-2 mm jest drobny oraz żółty.

Piasek 0-4 mm

Piasek o frakcji 0-4 mm wydobywany jest z odgórnie ustalonymi normami, oznaczonymi symbolika PN-EN Zachowanie tych norm jest gwarancją jego dobrej jakości. Produkt ten jest wykonany ze skał osadowych. Ich składem jest w głównej mierze kwarc. Wielkość piasku 0-4 mm jest w dużym stopniu uzależniona od terenu jego wydobywania oraz sposobu segregowania.

Wiele cennych właściwości oferuje ten produkt, ponieważ jest odporny na różne czynniki chemiczne. Właśnie ta cecha uzasadnia dlaczego tak chętnie jest dodawany do betonu, zapraw murarskich oraz tynku. Również korzysta się z niego podczas budowy twardego podłoża między innymi jezdni lub lotnisk.

Piasek 0-16 mm

Kruszywo o uziarnieniu 0-16 mm jest wielofrakcyjnym produktem naturalnym. Piasek o tej wartości wyraża się najwyższą jakością. Spowodowane jest to procesem siania oraz płukania. Taka czynność zapewnia oddzielenie wszelkich nieczystości od produktu.

Uziarnienie piasku wpływa w dużym stopniu na wytrzymałość wykonanego z jego udziałem wylewek betonowych, produkcji betonu (głównie do indywidualnego użytku) lub ław fundamentowych. Nawierzchnie w których może zastosować piasek o frakcji 0-16 mm muszą podlegać dużemu zagęszczeniu o znacznej wodoprzepuszczalności.