Sprzedaż tłucznia kamiennego

Tłuczeń kamienny 0-31,5 mm

Kruszywo łamane można uzyskać po przez mechaniczne rozdrobnienie skał litych inaczej jest to proces kruszenia kruszywa zwykłego. Dodatkową formą uszlachetniającą kruszywo łamane są foremne kształty i zaokrąglone krawędzie. Między innymi takim kruszcem jest tłuczeń kamienny o frakcji 0-31,5 mm stosowany od lat w przemyśle budowlanym. Kruszywa te charakteryzują się wyjątkowo wysoką jakością dlatego też spotykany jest głównie podczas realizacji robót drogowych.

Użytkowany jest w produkcji dróg, parkingów, podjazdów. Nasze kopalnie wydobywają tłuczeń kamienny o frakcji 0-31,5 mm oraz inne surowce w Kaliszu. Trwałość oraz solidność wydobywanego kruszywa pozwoli na wykończenie niejednej inwestycji.

Tłuczeń kamienny 0-63,5 mm

Tłuczek kamienny o frakcji 0-63,5 mm jest kruszywem drogowym, które otrzymywane jest podczas procesu rozdrabniania kruszywa zwykłego. Stosuje się tłuczeń kamienny z frakcją 0-63,5 mm między innymi w budowie dróg w warstwach ścieralnych, wiążących i wyrównawczych, podczas budowy betonów asfaltowych, budownictwie kolejowym, robót ziemnych oraz w produkcji mieszanek mrozochronnych, filtracyjnych i wielu innych zastosowań przemysłowych.

Produkt ten tworzy bardzo mocną oraz sztywną, a jednocześnie przepuszczalną podbudowę. Kruszywo o ciągłym uziarnieniu od 0 do 63 mm spełnia wymagania polskich norm zharmonizowanych z normami europejskimi.